هروی


کشور های مستقر در مرکز هروی:


آدرس: میدان هروی، خیابان موسوی( گلستان پنجم) نبش خیابان نازک، مجتمع هروی سنتر طبقه چهارم

اطلاعات تکمیلیکشورشماره تماسآدرس سایتایمیل وقت ملاقاتایمیل مکاتبات

انگلستان+۹۸۲۱ ۸۲۸۰ ۲۹۹۶United Kingdomwww.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-ukwww.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk

نیوزلند(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۸
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۴۹
Newzealandinfo.newzealandiran@vfshelpline.cominfo.newzealandiran@vfshelpline.com

اتریش(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۰
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۴۱
Austriaappointmentaustria@vfshelpline.cominfo.austriairan@vfshelpline.com

بلژیک(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۱
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۴۲
Belgiumappointmentbelgium@vfshelpline.cominfo.belgiumiran@vfshelpline.com

جمهوری چک(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۲
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۴۳
Czech Republicappointmentczechrepublic@vfshelpline.cominfo.czechrepublic@vfshelpline.com

دانمارک(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۳
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۴۴
Denmarkappointmentdenmark@vfshelpline.cominfo.denmarkiran@vfshelpline.com

فنلاند(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۴
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۴۵
Finlandappointmentfinland@vfshelpline.cominfo.finlandiran@vfshelpline.com

فرانسه(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۵
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۴۶
Franceappointmentfrance@vfshelpline.cominfo.franceiran@vfshelpline.com

یونان(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۶
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۴۷
Greeceappointmentgreece@vfshelpline.cominfo.greeceiran@vfshelpline.com

مجارستان(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۷
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۴۸
Hungaryappointment.hungaryiran@vfshelpline.cominfo.hungaryiran@vfshelpline.com

نروژ(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۰۹
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۵۰
Norwayappointmentnorway@vfshelpline.cominfo.norwayiran@vfshelpline.com

پرتغال(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۱۰
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۵۱
Portugalappointmentportugal@vfshelpline.cominfo.portugaliran@vfshelpline.com

سوئیس(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۱۲
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۵۳
Switzerlandappointmentswitzerland@vfshelpline.cominfo.switzerlandiran@vfshelpline.com

هلند(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۱۳
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۵۴
Netherlandsappt.netherlands@vfshelpline.cominfo.netherlandsiran@vfshelpline.com

اوکراین(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۱۴
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۵۵
Ukraineinfo.ukraineiran@vfshelpline.cominfo.ukraineiran@vfshelpline.com

آفریقای جنوبی(+۹۸) ۲۱۹۱۳۱۴۲۱۱
(+۹۸) ۲۱۹۱۰۰۸۰۵۲
South Africainfo.zairan@vfshelpline.cominfo.zairan@vfshelpline.com
هشدار های مهم:

1- به متقاضیان ویزا توصیه می شود با صبر و دقت لازم، اطلاعات و راهنمائی‌های ارائه شده در این سایت را مطالعه کنند زیرا سودجویان معمولاً از بی اطلاعی متقاضیان سوء استفاده می نمایند.
2 - هیچ فرد یا تشکیلاتی بجز سفارتخانه ها و کشور مربوطه در روند تصمیم گیری برای صدور ویزا دارای اختیار نیستند.
3- اخذ نوبت مراجعه برای ارائه درخواست ویزا رایگان است و متقاضیان خود می توانند از طریق سایت VFS نوبت دریافت کنند. مراقب ترفندهای تبلیغاتی گوناگون در این خصوص باشند.
4- هیچ یک از کارکنان این شرکت توصیه و معرفی خدمات مرتبط و همچنین ارائه مشاوره برای دریافت نوبت و ویزا نمی نمایند.
5- متقاضیان، فتوکپی ها و پرینت های لازم که شرح آن قبل از ورود به مرکز ویزا به ایشان اعلام شده است را در اختیار داشته باشند. هیچ الزامی برای تهیه آن در مرکز یا اطراف وجود ندارد.