مراجعه کننده گرامی، خواهشمند است با دقت توضیحات این صفحه را جهت آگاهی بیشتر مطالعه نمایید و سپس با کلیک بر روی پرچم قبرس به صفحه مربوطه در سایت VFS Global مراجعه نمایید.

نظر به اینکه مدارک برخی متقاضیان هنگام ارائه درخواست، ناقص می باشد بنابراین توضیحات زیر ارائه می گردد:

۱ـ برای گرفتن وقت ورود به مرکز درخواست ویزای قبرس به سایت www.vfsglobal.com/Cyprus/Iran وارد شده و مطابق قسمت دوم How to Apply بخش Schedule an Appointment اقدام کنیدـ
• بر اساس زمانبندی صورت گرفته متقاضیان ۱۵ دقیقه قبل از نوبت اخذشده تا ۴۵ دقیقه پس از آن مجاز به ورود به ویزا سنتر می باشند.
۲ـ متقاضیانی که از آژانس هواپیمایی اقدام می نمایند می بایست به ایمیل سوپروایزر درخواست خود را ارسال نماید.
Email: p_baharehh@vfsglobal.com

مدارک مورد نیاز:

توریستی
• فرم تقاضای ویزا که سه برگ می باشد.
• بلیط، رزرو هتل، مدرک شغلی در سربرگ شرکت و مهر و امضای مدیرعامل.
• ریزگردش حساب که ۱۰ روز از تاریخ صدور آن بیشتر نگذشته باشد.
• کپی از تمام صفحات پاسپورت به همراه تمام مهرها و ویزاهای پیشین.
• کپی شناسنامه.

دیدار خانواده و دوستان
• فرم تقاضای ویزا
• بلیط، رزرو هتل، مدرک شغلی در سربرگ شرکت و مهر و امضای مدیرعامل
• ریزگردش حساب که ۱۰ روز از تاریخ صدور آن بیشتر نگذشته باشد.
• کپی از تمام صفحات پاسپورت به همراه تمام مهرها و ویزاهای پیشین.
• کپی شناسنامه
• دعوت نامه
• سندخانه شخص میزبان
• اثبات نسبت فامیلی

Property Owner (مالک ملک در قبرس)
• به همراه داشتن بلیط الزامی
• سندخانه
• قبض پرداختی آب و برق منزل

Business (تجاری)
• فرم تقاضای ویزا که سه برگ می باشد.
• بلیط، رزرو هتل، مدرک شغلی در سربرگ شرکت و مهر و امضای مدیرعامل.
• ریزگردش حساب که ۱۰ روز از تاریخ صدور آن بیشتر نگذشته باشد.
• کپی از مقام صفحات پاسپورت به همراه تمام مهرها و ویزاهای پیشین.
• کپی شناسنامه.
• دعوت نامه از شرکت قبرسی

مراجعه در سفارت آمریکا
• وقت سفارت آمریکا
• دعوت نامه از دانشگاه آمریکا
• مدارک تحصیلی ایران
• بلیط
• هتل
• مدارک شغلی
• پاسپورت
• شناسنامه (کپی)

هزینه ویزا
هزینه ویزا باتوجه به درخواست تعداد ورود متفاوت می باشد.
• یکبار ورود: هزینه درخواست ویزا ۲۸ یورو ـ هزینه خدمات VFS مبلغ ۱۸ یورو
• چندبار ورود: هزینه درخواست ویزا ۶۰ یورو ـ هزینه خدمات VFS مبلغ ۱۸ یورو

متقاضیان به مقدار دقیق هزینه مربوطه یورو (بصورت خرد) همراه داشته باشند.

تذکر:

مجددا تاکید می گردد اطلاعات بالا تنها مدارک کافی و مورد نیاز برای ارائه درخواست ویزا نیست. جهت کسب اطلاعات کامل و نهائی به سایت www.vfsglobal.com/Cyprus/Iran مراجعه فرمائید.

هشدار های مهم:

1- به متقاضیان ویزا توصیه می شود با صبر و دقت لازم، اطلاعات و راهنمائی‌های ارائه شده در این سایت را مطالعه کنند زیرا سودجویان معمولاً از بی اطلاعی متقاضیان سوء استفاده می نمایند.
2 - هیچ فرد یا تشکیلاتی بجز سفارتخانه ها و کشور مربوطه در روند تصمیم گیری برای صدور ویزا دارای اختیار نیستند.
3- اخذ نوبت مراجعه برای ارائه درخواست ویزا رایگان است و متقاضیان خود می توانند از طریق سایت VFS نوبت دریافت کنند. مراقب ترفندهای تبلیغاتی گوناگون در این خصوص باشند.
4- هیچ یک از کارکنان این شرکت توصیه و معرفی خدمات مرتبط و همچنین ارائه مشاوره برای دریافت نوبت و ویزا نمی نمایند.
5- متقاضیان، فتوکپی ها و پرینت های لازم که شرح آن قبل از ورود به مرکز ویزا به ایشان اعلام شده است را در اختیار داشته باشند. هیچ الزامی برای تهیه آن در مرکز یا اطراف وجود ندارد.