مراجعه کننده گرامی، خواهشمند است با دقت توضیحات این صفحه را جهت آگاهی بیشتر مطالعه نمایید و سپس با کلیک بر روی پرچم اوکراین به صفحه مربوطه در سایت VFS Global مراجعه نمایید.

نظر به اینکه مدارک برخی متقاضیان هنگام ارائه درخواست، ناقص می باشد بنابراین توضیحات زیر ارائه می گردد:

از متقاضیان محترم خواهشمند است با توجه به نوع ویزای مورد درخواست خود مدارک زیر را فراهم آورند.

ویزای کاری اوکراین
1ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
2ـ فرم درخواست ویزا که به صورت آنلاین پر شده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس 3*4
3ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتما امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
4ـ اصل + کپی مهر و برابر اصل شده مجوز کاری توسط شرکت اکراینی
5ـ اصل دعوت نامه به همراه مهر و امضاء مشخص دعوت کننده
6ـ کلیه مدارک اثبات هویتی شخص اکراینی که دعوت نامه را ارسال کرده که شامل کپی تمام صفحات پاسپورت می باشد. توجه ! درصورتی که فرد دعوت کننده غیر اکراینی باشد کپی کارت اقامت اکراین به همراه کپی پاسپورت شخص مورد نیاز است.
7ـ تاییدیه مدارک مربوط به محل اقامت شامل: ووچر هتل یا کپی سند مالکیت شخص دعوت کننده: توجه ! در صورتی که شخص دعوت کننده مالک نباشد کپی سند مالکیت به همراه کپی پاسپورت مالک + رضایت نامه دستی و امضاء شده توسط مالک موردنیاز است.
8ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتماً قید شده باشد. برای سه ماه اقامت حداقل 4.150 دلار ساپورت کند.
9ـ اصل وکپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل 30.000 یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا.
10ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

ویزای اقامتی اوکراین
1ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
2ـ فر م درخواست ویزا که به صورت آنلاین پرشده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس 3*4
3ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتماً امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
4ـ مدرک و مجوز اقامت در اکراین که توسط اداره مهاجرت اکراین صادر شده ات.
5ـ تاییدیه مدارک مربوطه محل اقامت شامل: ووچر هتل یا کپی سندماکیت شخص دعوت کننده. توجه! درصورتی که شخص دعوت کننده مالک نباشد کپی سند مالک به همراه کپی پاسپورت مالک + رضایت نامه دستی و امضاء شده توسط مالک مورد نیاز است.
6ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتما قید شده باشد. برای سه ماه اقدامت حداقل 4.150 دلار ساپورت کند.
7ـ اصل و کپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل 30.000 یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا.
8ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

ویزای دعوتنامه خصوصی اوکراین
1ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
2ـ فرم درخواست ویزا که به صورت آنلاین پر شده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس 3*4
3ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتماً امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
4ـ اصل + کپی دعوتنامه صادر شده از اکراین که کلیه مشخصات متقاضی و زمان اقامت و آدرس محل اقامت در آن ذکر شده و مشخصات پاسپورت شخص دعوت کننده در آن قید شده باشد در صورتیکه فرد غیر اکراینی باشد شماره کارت اقامت + شماره پاسپورت
5ـ کلیه مدارک اثبات هویتی شخص اکراینی که دعوت نامه را ارسال کرده که شامل کپی تمام صفحات پاسپورت می باشد. توجه! درصورتی که فرد دعوت کننده غیر اکراینی باشد کپی کارت اقامت اکراین به همراه کپی پاسپورت شخص مورد نیاز است.
6ـ تاییدیه مدارک مربوط به محل اقامت شامل: ووچر هتل یا کپی سند مالکیت شخص دعوت کننده. توجه! در صورتی که شخص دعوت کننده مالک نباشد کپی سند مالک به همراه کپی پاسپورت مالک + رضایت نامه دستی و امضاء شده توسط مالک مورد نیاز است.
7ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتما قید شده باشد. برای سه ماه اقامت حداقل 4.150 دلار ساپورت کند.
8ـ اصل و کپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل 30.000 یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا.
9ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

ویزای تجاری اوکراین
1ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
2ـ فرم درخواست ویزا که به صورت آنلاین پر شده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس 3*4
3ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتماً امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
4ـ اصل دعوتنامه به همراه مهر و امضاء شخص دعوت کننده
5ـ کلیه مدارک اثبات هویتی شخص اکراینی که دعوت نامه را ارسال کرده که شامل کپی تمام صفحات پاسپورت می باشد. توجه! درصورتی که فرد دعوت کننده غیر اکراینی باشد کپی کارت اقامت اکراین به همراه پاسپورت شخص مورد نیاز است.
6ـ تاییدیه مدارک مربوط به محل اقامت شامل: ووچر هتل یا کپی سند مالکیت شخص دعوت کننده. توجه! در صورتی که شخص دعوت کننده مالک نباشد کپی سند مالک به همراه کپی پاسپورت مالک + رضایت نامه دستی و امضاء شده توسط مالک مورد نیاز است.
7ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتما قید شده باشد. برای سه ماه اقامت حداقل 4.150 دلار ساپورت کند.
8ـ اصل و کپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل 30.000 یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا.
9ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

ویزای دانشجویی اوکراین
1ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
2ـ فرم درخواست ویزا که به صورت آنلاین پر شده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس 3*4
3ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتماً امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
4ـ اصل دعوتنامه + کپی
5ـ اصل و کپی ترجمه شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی، آخرین ریزنمرات، گواهی صحت سلامت به همراه مهر دادگستری و امورخارجه. توجه! درصورتی که متقاضی قصد تحصیل به مدت یک سال در رشته زبان انگلیسی یا اکراینی را داشته باشد این مدارک لازم نیست.
6ـ مشخص شدن محل اقامت دانشجو
7ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتما قید شده باشد. برای سه ماه اقامت حداقل 4.150 دلار ساپورت کند.
8ـ اصل و کپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل 30.000 یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا و 92 روزه چندبار ورود.
9ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

نکات کلیدی:

-مرکز درخواست ویزای اوکراین خدمات خود را در تهران از سر می گیرد

به اطلاع می رسانیم که مرکز درخواست ویزای اوکراین از دوشنبه 18 جولای 2022 فعال خواهد شد.

روزهای کاری از دوشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8:00 تا ساعت 14:00 خواهد بود.

این مرکز به آدرس جدید تهران، خیابان موسوی (گلستان 5)، میدان هروی، مرکز هروی، طبقه چهارم منتقل شده است.

-بازگشت پیک پاسپورت برای مشتریان ویزای اوکراین اجباری شده است.

از تاریخ 5 ژوئیه 2020، با توجه به هشدار COVID-19 و با در نظر گرفتن سلامت و ایمنی مشتریان و کارکنان، خدمات پیک برای بازگشت گذرنامه به مشتریان ویزای اوکراین اجباری شده است.

مشتریان دیگر نیازی به مراجعه به مرکز درخواست ویزا برای دریافت پاسپورت خود ندارند. پس از آماده شدن برای جمع آوری، گذرنامه به محل انتخابی آنها (قابل ارائه توسط شریک پیک ما، آرامکس یا TNT) ارسال می شود.

هزینه پیک 10 یورو برای هر درخواست (داخل تهران) و 14 یورو برای هر درخواست (خارج از تهران) اعمال می شود.

خدمات پیک برای محدود کردن شیوع ویروس COVID-19 و کاهش ورود به مرکز درخواست ویزا برای یک دوره موقت اجباری شده است.

زمانی که خدمات پیک مجدداً اختیاری شد، به‌روزرسانی را در این صفحه پست خواهیم کرد.

-یادداشت مهم:

متقاضیان باید هزینه ویزا را فقط به حساب بانکی سفارت اوکراین پرداخت کنند و اصل رسید بانک را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به دفتر VFS بیاورند:

بانک ملی ایران

شعبه تجریش کد: 228

شماره حساب: 2022810000006

لطفاً توجه داشته باشید که بر اساس نوع ویزا درخواستی، هزینه ویزا ممکن است تغییر کند، بنابراین لطفاً اطلاعات مربوطه را در "مدارک مورد نیاز" در سایت vfs global مطالعه کنید.

همه متقاضیان باید در نظر داشته باشند که طبق درخواست سفارت ممکن است از شما مصاحبه انجام می شود. شما می توانید اطلاعات بیشتری در مورد این مصاحبه و زمان تعیین شده در روز تحویل مدارک خود دریافت کنید.

-قرار ملاقات بعد از ساعت 14:00 به عنوان قرار ملاقات ممتاز تلقی می شود و 40 یورو بیشتر از هزینه خدمات دریافت می شود.

-لطفاً مطلع باشید که همه متقاضیان باید بیومتریک خود را در مرکز درخواست ویزای اوکراین ثبت کنند.

-لطفاً توجه داشته باشید که نیازی به رزرو وقت ندارید، فقط برای شروع درخواست خود به مرکز درخواست ویزا مراجعه کنید.

 

هزینه های ویزا و خدمات به صورت جدول زیر می باشد:

هزینه کنسولگری به ازای هر درخواست

دلار

کوتاه مدت(c)

65

تک ورودی

65

 2 ورودی

65

ورود های متعدد(تا 1 سال)

65

ورودی های متعدد(تا 5 سال)

65

ویزای ترانزیت(B)

65

بلند مدت(D)

65

هزینه ی خدمات ویزا

یورو

هزینه خدمات

25

تعطیلات رسمی مرکز درخواست ویزای اوکراین در تهران در سال 2023(1401-1402)

تاریخ

روز مناسبت
11 دی 1401 یکشنبه

سال نو میلادی

17 اسفند 1401

دوشنبه روز جهانی زن
1 فروردین 1402 سه شنبه

نوروز

23 فروردین 1402

چهارشنبه شهادت امام علی (ع)
30 فروردین 1402 چهارشنبه

عید پاک

11 اردیبهشت 1402

دوشنبه روز کارگر
19 اردیبهشت 1402 سه شنبه

روز پیروزی

26 اردیبهشت 1402

سه شنبه شهادت امام صادق (ع)
14 خرداد 1402 یکشنبه

رحلت امام خمینی (ره)

17 خرداد 1402

چهارشنبه عید تثلیت
7 تیر 1402 چهارشنبه

روز قانون اساسی اوکراین

4 مرداد 1402

چهارشنبه تاسوعا
5 مرداد 1402 پنج شنبه

عاشورا

2 شهریور 1402

پنج شنبه روز استقلال اوکراین
15 شهریور 1402 چهارشنبه

اربعین

23 شهریور 1402

پنج شنبه شهادت امام حسن(ع) و رحلت رسول اکرم(ص)
26 آذر 1402 یکشنبه

شهادت حضرت فاطمه (س)

4 دی 1402

دوشنبه

کریسمس

ساعات کاری مرکز درخواست ویزای اوکراین در تهران

ساعات پذیرش

دوشنبه ها تا پنج شنبه ها

8:00 الی 14:00

دریافت پاسپورت

دوشنبه ها تا پنج شنبه ها

8:00 الی 13:00

نکات تکمیلی:

مرکز درخواست ویزای اوکراین دارای رمپ های دسترسی برای ویلچر است. توصیه می شود که متقاضیان دارای معلولیت یا نیازمند به کمک، شخصی را برای کمک به خود در طول فرآیند درخواست همراه بیاورند. در صورت لزوم آسانسورها نیز قابل دسترسی هستند. لطفاً توجه داشته باشید که همکاران ما برای کمک به متقاضیان با نیازهای خاص در دسترس خواهند بود.

مقررات امنیتی:

لطفا توجه داشته باشید که دسترسی به مرکز درخواست ویزا فقط محدود به متقاضیان ویزا است. تنها موارد استثناء در این زمینه عبارتند از:

  • افراد زیر ۱۸ سال باید همراه یکی از والدین یا یک سرپرست باشند. والد یا سرپرست نمی‎تواند از کارکنان مرکز درخواست ویزا باشد.
  • سالمندان، متقاضیانی که از نظر پزشکی ضعیف یا معلول هستند و نیاز به کمک دارند تا درخواست‎های خود را ارائه دهند. متقاضیانی که در این دسته قرار می‎گیرند باید پس از ورود به مرکز درخواست ویزا، به کارمندان حفاظت اطلاع دهند.

آوردن تلفن همراه به مرکز درخواست ویزا مجاز است، اما باید روی حالت سکوت یا لرزش قرار داده شود. قبل از ورود به مرکز درخواست ویزا باید تلفن همراه روی این حالت‌ها گذاشته شود. تلفن‌هایی که این قابلیت تغییر حالت را ندارند را نمی‌توان به مرکز درخواست ویزا آورد.

تحت هیچ شرایطی عکاسی، فیلمبرداری یا ضبط صدا مجاز نیست. هنگامی که با کارکنان ما تعامل می‎کنید، تلفن‎های همراه باید کنار گذاشته شوند.

هر متقاضی مجاز است فقط یک ساک از نوع مخصوص داخل کابین هواپیما با اندازه 30x20x45 سانتی‌متر را به داخل مرکز بیاورد. کیف‎های بزرگتر را نمی‌توان به مرکز درخواست ویزا برد و باید در مکان دیگری نگهداری شوند.

به دلایل امنیتی، آوردن لوازم زیر به مرکز درخواست ویزا مجاز نخواهند بود.

  • وسایل الکترونیکی یا لوازمی که با باتری کار می‎کنند مانند دوربین‎ها، تبلت‎ها، کاست های صوتی/تصویری، دیسک های فشرده، MP3 ها، دیسک‎های فلاپی‎، لپ تاپ‎ها یا پخش کننده‎های قابل حمل موسیقی، هارد دیسک‎، درایوهای قلمی/ یو اس ‎بی، دستگاه‎های جاسوسی، ضبط صوت‎ها، یا دستگاه‎های دیگر که ممکن است عملکرد مرکز را مختل کنند
  • پاکت‎نامه‎ها یا بسته‎های مهر و موم شده.
  • اقلام قابل اشتعال مانند کبریت‎/ فندک/ سیگار الکتریکی/ سوخت.
  • هر گونه اشیاء تیز مانند قیچی، چاقوهای قلمی یا سوهان ناخن.
  • اسلحه، اشیاء سلاح-مانند یا هر نوع مواد منفجره.
  • اقلام دیگر ممکن است به صلاحدید کارمندان امنیتی ممنوع باشند.

لطفاً توجه کنید: مرکز درخواست ویزا قادر به نگهداری اقلام ممنوعه نیست. متقاضیان باید قبل از ورود به مرکز درخواست ویزا، برای نگهداری این وسایل جای دیگری در نظر گرفته باشند.

کلیه مراکز درخواست ویزا تحت نظارت 24 ساعته دوربین‌های مداربسته هستند. تصاویر به منظور جلوگیری از وقوع جرم، شناسایی و امنیت عمومی به طور مداوم ضبط می‌شوند.

در راستای تأمین ایمنی و امنیت، این حق برای ما محفوظ است که ساک متقاضیان و مراجعه‌کنندگان را به صورت تصادفی بازرسی کنیم.

کارمندان ما این حق را دارند که بدون داشتن ترسی از قرار گرفتن در معرض سوء رفتار یا تهدید، کار خود را انجام دهند. ارعاب و تهدید یا کلمات و رفتار توهین آمیز نسبت به کارمندان تحت هیچ شرایطی قابل قبول نخواهد بود.

 

نکات عکس های ارائه شده:

مشخصات عکس

-عکس هایی که از خود اراده می دهید باید رنگی و از تاریخ عکسبرداری نباید بیشتر از 6 ماه گذشته باشد. همچنین عکس ها باید:

در یک پس زمینه روشن ساده (سفید یا مایل به سفید) گرفته شده به طوری که ویژگی های صورت قابل تشخیص و دارای کنتراست با پس زمینه باشند.

کیفیت واضح و با فوکوس روی صورت باشند.

چاپ شده روی کاغذ معمولی عکاسی باشند (چاپ دوربین).

تمام صورت و خنثی باشند. [بدون عینک آفتابی، کلاه یا سایر پوشش‌های سر، مگر اینکه متقاضی به دلیل اعتقادات مذهبی یا قومیتی خود از چنین وسایلی استفاده کند].

توجه: لطفا این دستورالعمل ها را با دقت دنبال کنید. اگر عکس های ارائه شده این شرایط را برآورده نکنند، درخواست شما ناقص تلقی می شود. غرفه ای در مرکز درخواست برای عکسبرداری تعبیر شده است تا بتوانید عکس های خود را با اطمینان خاطر ارائه دهید.

تذکر:

مجددا تاکید می گردد اطلاعات بالا تنها مدارک کافی و مورد نیاز برای ارائه درخواست ویزا نیست. جهت کسب اطلاعات کامل و نهائی به سایت www.vfsglobal.com/ukraine/iran مراجعه فرمائید.

هشدار های مهم:

1- به متقاضیان ویزا توصیه می شود با صبر و دقت لازم، اطلاعات و راهنمائی‌های ارائه شده در این سایت را مطالعه کنند زیرا سودجویان معمولاً از بی اطلاعی متقاضیان سوء استفاده می نمایند.
2 - هیچ فرد یا تشکیلاتی بجز سفارتخانه ها و کشور مربوطه در روند تصمیم گیری برای صدور ویزا دارای اختیار نیستند.
3- اخذ نوبت مراجعه برای ارائه درخواست ویزا رایگان است و متقاضیان خود می توانند از طریق سایت VFS نوبت دریافت کنند. مراقب ترفندهای تبلیغاتی گوناگون در این خصوص باشند.
4- هیچ یک از کارکنان این شرکت توصیه و معرفی خدمات مرتبط و همچنین ارائه مشاوره برای دریافت نوبت و ویزا نمی نمایند.
5- متقاضیان، فتوکپی ها و پرینت های لازم که شرح آن قبل از ورود به مرکز ویزا به ایشان اعلام شده است را در اختیار داشته باشند. هیچ الزامی برای تهیه آن در مرکز یا اطراف وجود ندارد.