مراجعه کننده گرامی، خواهشمند است با دقت توضیحات این صفحه را جهت آگاهی بیشتر مطالعه نمایید و سپس با کلیک بر روی پرچم اوکراین به صفحه مربوطه در سایت VFS Global مراجعه نمایید.

نظر به اینکه مدارک برخی متقاضیان هنگام ارائه درخواست، ناقص می باشد بنابراین توضیحات زیر ارائه می گردد:

از متقاضیان محترم خواهشمند است با توجه به نوع ویزای مورد درخواست خود مدارک زیر را فراهم آورند.

ویزای کاری اوکراین
۱ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
۲ـ فرم درخواست ویزا که به صورت آنلاین پر شده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس ۳*۴
۳ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتما امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
۴ـ اصل + کپی مهر و برابر اصل شده مجوز کاری توسط شرکت اکراینی
۵ـ اصل دعوت نامه به همراه مهر و امضاء مشخص دعوت کننده
۶ـ کلیه مدارک اثبات هویتی شخص اکراینی که دعوت نامه را ارسال کرده که شامل کپی تمام صفحات پاسپورت می باشد. توجه ! درصورتی که فرد دعوت کننده غیر اکراینی باشد کپی کارت اقامت اکراین به همراه کپی پاسپورت شخص مورد نیاز است.
۷ـ تاییدیه مدارک مربوط به محل اقامت شامل: ووچر هتل یا کپی سند مالکیت شخص دعوت کننده: توجه ! در صورتی که شخص دعوت کننده مالک نباشد کپی سند مالکیت به همراه کپی پاسپورت مالک + رضایت نامه دستی و امضاء شده توسط مالک موردنیاز است.
۸ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتماً قید شده باشد. برای سه ماه اقامت حداقل ۴٫۱۵۰ دلار ساپورت کند.
۹ـ اصل وکپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل ۳۰٫۰۰۰ یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا.
۱۰ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

ویزای اقامتی اوکراین
۱ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
۲ـ فر م درخواست ویزا که به صورت آنلاین پرشده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس ۳*۴
۳ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتماً امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
۴ـ مدرک و مجوز اقامت در اکراین که توسط اداره مهاجرت اکراین صادر شده ات.
۵ـ تاییدیه مدارک مربوطه محل اقامت شامل: ووچر هتل یا کپی سندماکیت شخص دعوت کننده. توجه! درصورتی که شخص دعوت کننده مالک نباشد کپی سند مالک به همراه کپی پاسپورت مالک + رضایت نامه دستی و امضاء شده توسط مالک مورد نیاز است.
۶ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتما قید شده باشد. برای سه ماه اقدامت حداقل ۴٫۱۵۰ دلار ساپورت کند.
۷ـ اصل و کپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل ۳۰٫۰۰۰ یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا.
۸ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

ویزای دعوتنامه خصوصی اوکراین
۱ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
۲ـ فرم درخواست ویزا که به صورت آنلاین پر شده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس ۳*۴
۳ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتماً امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
۴ـ اصل + کپی دعوتنامه صادر شده از اکراین که کلیه مشخصات متقاضی و زمان اقامت و آدرس محل اقامت در آن ذکر شده و مشخصات پاسپورت شخص دعوت کننده در آن قید شده باشد در صورتیکه فرد غیر اکراینی باشد شماره کارت اقامت + شماره پاسپورت
۵ـ کلیه مدارک اثبات هویتی شخص اکراینی که دعوت نامه را ارسال کرده که شامل کپی تمام صفحات پاسپورت می باشد. توجه! درصورتی که فرد دعوت کننده غیر اکراینی باشد کپی کارت اقامت اکراین به همراه کپی پاسپورت شخص مورد نیاز است.
۶ـ تاییدیه مدارک مربوط به محل اقامت شامل: ووچر هتل یا کپی سند مالکیت شخص دعوت کننده. توجه! در صورتی که شخص دعوت کننده مالک نباشد کپی سند مالک به همراه کپی پاسپورت مالک + رضایت نامه دستی و امضاء شده توسط مالک مورد نیاز است.
۷ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتما قید شده باشد. برای سه ماه اقامت حداقل ۴٫۱۵۰ دلار ساپورت کند.
۸ـ اصل و کپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل ۳۰٫۰۰۰ یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا.
۹ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

ویزای تجاری اوکراین
۱ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
۲ـ فرم درخواست ویزا که به صورت آنلاین پر شده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس ۳*۴
۳ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتماً امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
۴ـ اصل دعوتنامه به همراه مهر و امضاء شخص دعوت کننده
۵ـ کلیه مدارک اثبات هویتی شخص اکراینی که دعوت نامه را ارسال کرده که شامل کپی تمام صفحات پاسپورت می باشد. توجه! درصورتی که فرد دعوت کننده غیر اکراینی باشد کپی کارت اقامت اکراین به همراه پاسپورت شخص مورد نیاز است.
۶ـ تاییدیه مدارک مربوط به محل اقامت شامل: ووچر هتل یا کپی سند مالکیت شخص دعوت کننده. توجه! در صورتی که شخص دعوت کننده مالک نباشد کپی سند مالک به همراه کپی پاسپورت مالک + رضایت نامه دستی و امضاء شده توسط مالک مورد نیاز است.
۷ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتما قید شده باشد. برای سه ماه اقامت حداقل ۴٫۱۵۰ دلار ساپورت کند.
۸ـ اصل و کپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل ۳۰٫۰۰۰ یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا.
۹ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

ویزای دانشجویی اوکراین
۱ـ اصل رسید پرداختی بانک برای هزینه ویزا سفارت
۲ـ فرم درخواست ویزا که به صورت آنلاین پر شده و امضاء شده به همراه یک قطعه عکس ۳*۴
۳ـ کپی صفحه اول پاسپورت که حتماً امضاء شده باشد + کپی ویزاهای قبلی اکراین
۴ـ اصل دعوتنامه + کپی
۵ـ اصل و کپی ترجمه شناسنامه، آخرین مدرک تحصیلی، آخرین ریزنمرات، گواهی صحت سلامت به همراه مهر دادگستری و امورخارجه. توجه! درصورتی که متقاضی قصد تحصیل به مدت یک سال در رشته زبان انگلیسی یا اکراینی را داشته باشد این مدارک لازم نیست.
۶ـ مشخص شدن محل اقامت دانشجو
۷ـ نامه تمکن مالی بانک اخیر به زبان لاتین در صورتیکه حداکثر صدور آن برای یک هفته قبل از دریافت مدارک در ویزا سنتر باشد به همراه مهر و امضاء بانک و نام متقاضی حتما قید شده باشد. برای سه ماه اقامت حداقل ۴٫۱۵۰ دلار ساپورت کند.
۸ـ اصل و کپی بیمه نامه مسافرتی با پوشش حداقل ۳۰٫۰۰۰ یورو خسارت و برای کلیه کشورها به جزء آمریکا و کانادا و ۹۲ روزه چندبار ورود.
۹ـ رزرو بلیط رفت و برگشت.

تذکر:

مجددا تاکید می گردد اطلاعات بالا تنها مدارک کافی و مورد نیاز برای ارائه درخواست ویزا نیست. جهت کسب اطلاعات کامل و نهائی به سایت www.vfsglobal.com/ukraine/iran مراجعه فرمائید.

هشدار های مهم:

1- به متقاضیان ویزا توصیه می شود با صبر و دقت لازم، اطلاعات و راهنمائی‌های ارائه شده در این سایت را مطالعه کنند زیرا سودجویان معمولاً از بی اطلاعی متقاضیان سوء استفاده می نمایند.
2 - هیچ فرد یا تشکیلاتی بجز سفارتخانه ها و کشور مربوطه در روند تصمیم گیری برای صدور ویزا دارای اختیار نیستند.
3- اخذ نوبت مراجعه برای ارائه درخواست ویزا رایگان است و متقاضیان خود می توانند از طریق سایت VFS نوبت دریافت کنند. مراقب ترفندهای تبلیغاتی گوناگون در این خصوص باشند.
4- هیچ یک از کارکنان این شرکت توصیه و معرفی خدمات مرتبط و همچنین ارائه مشاوره برای دریافت نوبت و ویزا نمی نمایند.
5- متقاضیان، فتوکپی ها و پرینت های لازم که شرح آن قبل از ورود به مرکز ویزا به ایشان اعلام شده است را در اختیار داشته باشند. هیچ الزامی برای تهیه آن در مرکز یا اطراف وجود ندارد.